Qvarnström | Arkitekter
Stora Gråbrödersgatan 13
222 22 Lund
Telelfon: 046 - 24 82 00

per@qvarnstrom.nu
www.qvarnstrom.nu

Qvarnström | Arkitekter arbetar i en modern tradition med respekt för byggda traditioner och grundläggande arkitektoniska kvaliteter. Kontoret är inte stort men har en ovanlig kompetens såväl teoretiskt som praktiskt.

Ekonomiska, tekniska, estetiska och rumsliga aspekter påverkar alltid arbetet och vi försöker ta ett brett ansvar i processen. Målsättningen är att tillföra långsiktiga kvaliteter som återspeglar det nya i ett större sammanhang.