Aktuella Projekt

Vi har vanligtvis flera projekt igång samtidigt. Vissa är alltid under behandling av myndigheterna, andra håller på att byggas.

Exelmplen här spänner från nästan färdiga till nyligen startade projekt.

Fritidshus i Kuggeboda
Glasbrukskajen i Malmö
Föreningshus Tingvallen i Lund
Hästgård i Holmby
Miljöhus i Vintrie
Tillbyggnad i Lund
Nytt kök i Stångby
Utbyggnad i Nöbbelöv

Qvarnström Arkitekter, Design och Inredning