Projekt
Utbyggnad av villa i Hjärup

Byggår
2005

Denna så kallade "Lunnavilla" från 1960-talet uppfördes ursprungligen efter byggmästaren Harry Karlssons idéer om typhus. Ägarfamiljen hade i ett slag vuxit rejält och en utbyggnad var nödvändig. Gällande detaljplan följdes strikt för takvinklar och max byggnadshöjd vid utformningen. Det blev en enkel förlängning för arbetsrum, sovrum och bad med bastu.

Fler bilder

Qvarnström Arkitekter, Hjärup 8:106