Modeller

Q | Modelltillverkning utför arkitekturmodeller. Vi har över 20 års erfarenhet av alla stadier i byggprocessen. Från enkla volymstudier till detaljerade modeller för utställning.

Till beställarna hör de regionala kontoren för Wihlborgs, Riksbyggen, SKANSKA, JM Bygg, PEAB och NCC med flera. Bland de redovisade exemplen på denna hemsida återfinns modellstudier av flera av de största byggprojekten som genomförs i Skåne.

Naturum Stora Mosse
Skärmtak, experiment
Bostäder i Lund
Fritidshus i Lunnatorp

Kontorshus i Lund
Hästgård i Holmby
Dockan i Malmö
Fritidshus i Yxnanäs

Qvarnström Arkitekter, Modeller